top of page

Minimal İnvaziv Cerrahi

 

Akciğer radyolojik görüntülemeleri sonucunda tespit edilen nodül, kitle, sebebi bilinmeyen oluşumlarla ilgili cerrahi tedavi yöntemidir. İşlem bir kamera yardımıyla göğüs kafesinin içinin her köşesi görüntülendiği ve büyüterek monitöre yansıtılarak hasta başında olan cerrah ve tüm ekip tarafından izlenebilmektedir. Akciğer bölgesi göğüs duvarında küçük boyutlu bir ya da birkaç kesi yapılır. İlk kesi yaptıktan sonra kamera yerleştirilerek biyopsi işlemini gerçekleştirecek aletler için birden fazla kesi yapılabilir. Açılan diğer kesilerden de tekniğe uygun cerrahi aletler ile göğüs kafesinin içerisine girilip gerekli ameliyat gerçekleştirilir. İşlem genel anestezi altında yapılır. Hastanın bilgilendirilmesi, onam formlarının alınması ve anestezi hazırlıklarının tamamlanmasının ardından işleme başlanır. Genellikle işlem sonrası hastalar 5-6  gün kanama kontrolleri nedeni ile hastane yatışı ardından taburcu edilir. 

Video Yardımlı Torakoskopik İşlemler;

 • Akciğer biyopsileri, akciğerden nodül çıkarılması ameliyatları (wedge rezeksiyon)

 • Lenf nodu biyopsileri

 • Akciğer zarı (plevra) biyopsileri

 • Akciğer kanseri ameliyatları /akciğer rezeksiyonları (lobektomi, segmentektomi gibi)

 • Mediasten (akciğerler arası orta göğüs boşluğu) kitlelerinin biyopsileri / çıkarılması

 • Timus bezi veya timoma (timus bezi kitleleri) ameliyatları

 • El terlemesi ameliyatları (ETS)

 • Pnömotoraks (akciğerden hava kaçağı ve göğüs boşluğunda hava toplanması ) cerrahisi

 • Bül / büllöz akciğer ameliyatları

 • Akciğer zarı (plevra) biyopsileri, ameliyatları

 • Göğüs boşluğunda sıvı toplanması (plörezi, plevral efüzyon) cerrahileri (drenaj / plörodez)

 • Ampiyem (göğüs boşluğunda iltihap toplanması) tedavisi

 • Kalp zarı (perikard) içi sıvı brikimi için cerrahiler (perikard penceresi açılması) ve perikard biyopsileri

 • Diyafram cerrahisi (plikasyon/defekt onarımı)

 • Göğüs duvarı deformiteleri (pektus eskavatum)

Vats Biyopsi.png

 

Akciğer radyolojik görüntülemeleri sonucunda merkezi lokasyona yerleşen büyük kitleler, daha önce akciğer operasyonu geçirmiş kişiler ve video yardımlı torakoskopi ile yapılamayan ameliyatlar ve bazı biyopsiler açık akciğer ameliyatları ile gerçekleştirilir. İşlem genel anestezi altında yapılır. Hastanın bilgilendirilmesi, onam formlarının alınması ve anestezi hazırlıklarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilir. Genellikle hasta 5-6  gün kanama kontrolleri nedeni ile hastane yatışı ardından hasta taburcu edilir.

 • Akciğer biyopsileri, akciğerden nodül çıkarılması ameliyatları

 • Akciğer zarı (plevra) ameliyatları

 • Akciğer kanseri ameliyatları /akciğer rezeksiyonları (lobektomi, slevee lobektomiler, karina rezeksiyonu ve segmentektomi gibi)

 • Mediasten (akciğerler arası orta göğüs boşluğu) kitlelerinin biyopsileri / çıkarılması

 • Akciğer kistleri

 • Timus bezi veya timoma (timus bezi kitleleri) ameliyatları

 • El terlemesi ameliyatları (ETS)

 • Pnömotoraks (akciğerden hava kaçağı ve göğüs boşluğunda hava toplanması ) cerrahisi

 • Bül / büllöz akciğer ameliyatları

 • Göğüs boşluğunda sıvı toplanması (plörezi, plevral efüzyon) cerrahileri (drenaj / plörodez)

 • Ampiyem (göğüs boşluğunda iltihap toplanması) tedavis

 • Diyafram cerrahisi 

 • Göğüs duvarı deformiteleri (pektus eskavatum)

Metaztaz Cerrahisi (Metaztezoktomi)

Vücuttaki başka bir organda olan kanserin akciğere sıçraması/atlaması/yayılması metastaz olarak adlandırılır. Metastatik hücreler, birincil kanser hücreleriyle aynı tipte kanser hücreleridir.

Başka organlarda gelişen ve  kanseri olan bir hastanın kanser hücreleri akciğerine metastaz yapmış ise akciğerde çıkarılan kitlenin  hücreleri ile diğer organ kanseri hücrelerinin  aynı tipte olması gereklidir. Bu tip hastaların tedavi yaklaşımları  Onkoloji bölümü ile birlikte belirlenir. Bazı kanser türleri için önce cerrahi operasyon akabinde onkolojik tedavi yapılır iken bazen de onkolojik tedavi sonrası cerrahi planlanır.

 

Bu tip operasyonlar planlanırken öncelik hastanın yaşam süresi ve konforuna katkı sağlamaktır. Hastanın genel durumu, solunum fonksiyon testi, kitlenin bulunduğu lokasyon ve sayısı, ilk tanıdan sonraki süre gibi faktörler metastezoktomi cerrahi yöntemini belirleyen unsurlardır. Ameliyat video yardımlı torakoskopik yöntemle veya açık cerrahi yöntemle yapılabilir. 

Konsey kararına istinaden hastanın bilgilendirilmesi, onam formlarının alınması, anestezi hazırlıklarının yapılmasının ardından işlem gerçekleştirilir. İşlem genel anestezi altında yapılır. İşlem sonrası hastanın durumuna göre bir gün yoğun bakım şartalarında takibinin ardından 5-6 gün servis yatışı ile taburcu edilir.

bottom of page