top of page
lung-cancer-fb.jpg

Göğüs Cerrahisi

GÖĞÜS CERRAHİSİ 

Göğüs cerrahisi, akciğerler, kalp ve göğüs içindeki diğer yapılardaki hastalık veya yaralanmaların neden olduğu durumların tanı ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen bir tıp alanıdır.

Akciğer kanseri, akciğerdeki tümörler ve iyi huylu büyümeleri, trakeal deformasyon ve diğer yutma sorunları,mezotelyoma, akciğer enfeksiyonları sonucu gelişen  hastalıklarla ilgilenir.

 

Göğüs Cerrahisi ameliyatlarını planlarken hastanın solunum fonksiyon testi, Toraks BT (Akciğer Tomoğrafisi), Pet-Ct görüntü ve raporu, kardiyoloji ve göğüs hastalıkları konsültasyonu ve anestezi onayı istenir. Bazı hastalarda kontraslı beyin MR görüntüleri de planlanan akciğer cerrahisi ameliyatlarına destek olmaktadır.

– Akciğer nodülü ve tümörleri
– Benign hastalıklar ve akciğer tümörleri
– Amfizem için akciğer hacim küçültme ameliyatı
– Mediastinal tümörler ve hastalıklar

– Hava yolu daralması için trakeal rezeksiyon veya stent yerleştirilmesi
– Mezotelyoma
–Akciğer Plevral hastalıkları

– Göğüs duvarı tümörleri
– Hiperhidroz için sempatektomi (aşırı terleme- el terlemesi)

– Akciğerin son dönem hastalıkları için akciğer nakli

Akciğer Kanseri Tanı Yöntemleri

Akciğer Metastazları Cerrahisi

bottom of page