top of page

Tru-Cut (İğne) Biyopsisi

 

Tru Cut (İğne) Biyopsisi  ; Akciğer görüntülemeleri sonucu tespit edilen nodül veya kitle dokusu içine özel bir iğne  yardımı ile silindirik doku parçaları alınır. İşlem lokal anestezi yardımı ile yapılır. Hastanın bilgilendirilmesinin ardından alınan onam formları akabinde işlem gerçekleştirilir. Tomoğrafi altında yapılan işlem esnasında  pnömotoraks (Akciğer Sönmesi)  dikkat etmek gerekir. Aynı gün içinde işlem gerçekleştirilebilir. Tanı yöntemleri arasında hasta ve hekim açısından diğer yöntemlere göre daha kolay bir süreçtir. 
 

bottom of page