top of page

Mediastinoskopi

 

Genetik, sigara vs nedenlerinden dolayı akciğer kanseri ilerleme durumunda lenf bezlerine yayılabilir. Metastaz (yayılma) gerçekleşmesi durumunda yapılacak akciğer kanseri ameliyatlarının başarı oranı azalır. Lenf bezlerine olan yayılımın örneklenerek tanımlanması onkolojik veya cerrahi tedavi tedavi seçenekleri konusunda yol belirlemeyi sağlar. Mediastinoskopi tanı koyma ve tedavi planlama yöntemleri arasında sık kullanılan bir biyopsi şeklidir.

Mediastinoskopi işlemi genel anestezi altında yapılır. Yapılacak işlem öncesi hastanın bilgilendirilmesi, onam formunun alınması, anestezi süreci için medikal hazırlıkların yapılması ardından gerçekleştirilir.

Mediastinoskopi ameliyatı ile nefes borusu çevresindeki lenf bezlerinden örnekler alınarak patolojiye gönderilir. Frozen yöntemi ile gelen ilk patoloji cerrahi ameliyata devam etme kararının vermemizi sağlar.

İşlem sonrası 2-3 cm kesi estetik sütur (dikiş) atılarak kapatılır. Mediastinoskopi  ile yapılan biyopsi sonucunda Akciğer Karsinomu, Sarkoidoz, Tüberküloz veya Lenfoma tanıları konur bununla birlikte akciğer kanserinin evrelendirilmesi sağlanır

mediastineskopi.jpg

Mediastinoskopi İşlemi

Mediastinoskopi-Kapak-resmi.png

İşlem Bölgesi

bottom of page